+ 48 (32) 218 94 42
grazynafuchs@op.pl
Ruchu Oporu 203  /  Bojszowy Nowe

Ekonometria

Nauka pomocnicza w ramach ekonomii, wykorzystująca narzędzia matematyki, statystyki oraz informatyki do badania ilościowych związków zachodzących między zjawiskami i zmiennymi ekonomicznymi. Jest zbiorem metod opracowanych najczęściej poza ekonomią, ale wykorzystywanych na jej polu.

Celem ekonometrii jest empiryczna analiza teorii ekonomicznych, przewidywanie procesów ekonomicznych oraz dostarczanie przesłanek służących sterowaniu tymi procesami. Podstawowym narzędziem służącym tym celom jest model ekonometryczny.

źródło: Wikipedia

Szczegółowych informacji udzielamy pod numerem:
32 218 94 42
600 802 388